معاوضه، دفتر کار، مشهد
ذخیره جستجو

3 مورد یافت شد.

خرید دفتر کار 70 متری, مشهد، جاده سنتو، برج سامان
#120182

فروش دفتر کار 70 متری مشهد، جاده سنتو، برج سامان

2 سال پیش
طبقه 8، 2 اتاقه، نوساز
کل: 420 میلیون تومان |متری: 6 میلیون تومان
خرید دفتر کار 1220 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا
#108776

فروش دفتر کار 1220 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

2 سال پیش
طبقه همکف و 1 و 2 و 3 و 4 و 5، 10 اتاقه، نوساز
کل: 7 میلیارد تومان |متری: 6 میلیون تومان
خرید دفتر کار 60 متری, مشهد، امام خمینی، برج اداری و تجاری مرمر
#50239

فروش دفتر کار 60 متری مشهد، امام خمینی، برج اداری و تجاری مرمر

3 سال پیش
طبقه 7، 1 اتاقه
کل: 450 میلیون تومان |متری: 7.500 میلیون تومان