معاوضه، باغ و ویلا، مشهد
ذخیره جستجو

9 مورد یافت شد.

خرید باغ و ویلا 500 متری, مشهد، شاندیز، میدان سوم شاندیز
#34458

فروش باغ و ویلا 500 متری مشهد، شاندیز، میدان سوم شاندیز

1 سال پیش
4 طبقه، 4 خوابه
کل: 1.450 میلیارد تومان |متری: 1.400 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 3000 متری, مشهد، جاده قوچان، روبروی گلمکان
#208119

فروش باغ و ویلا 3000 متری مشهد، جاده قوچان، روبروی گلمکان

1 سال پیش
2 طبقه، 4 خوابه، نوساز
کل: 1 میلیارد تومان |متری: 350 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 1000 متری, مشهد، جاده کاهو، نرسیده به شرکت برق
#158267

فروش باغ و ویلا 1000 متری مشهد، جاده کاهو، نرسیده به شرکت برق

2 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، نوساز
کل: 150 میلیون تومان |متری: 150 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 4000 متری, مشهد، جاده قوچان، کاشی فیروزه
#93450

فروش باغ و ویلا 4000 متری مشهد، جاده قوچان، کاشی فیروزه

2 سال پیش
3 طبقه، 6 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 3.500 میلیارد تومان |متری: 1 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 1150 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، مقابل ویلاهای سازمان اب
#140459

فروش باغ و ویلا 1150 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، مقابل ویلاهای سازمان اب

2 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه
کل: 450 میلیون تومان |متری: 400 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 2250 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه
#114213

فروش باغ و ویلا 2250 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه

2 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه، 5 سال ساخت
کل: 1.800 میلیارد تومان |متری: 800 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 2250 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه 36
#112568

فروش باغ و ویلا 2250 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه 36

2 سال پیش
2 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 450 میلیون تومان |متری: 200 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 2000 متری, مشهد، آرامگاه فردوسی، بلوار شاهنامه 76
#110304

فروش باغ و ویلا 2000 متری مشهد، آرامگاه فردوسی، بلوار شاهنامه 76

2 سال پیش
1 خوابه، نوساز
کل: 200 میلیون تومان |متری: 100 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 5500 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه
#97883

فروش باغ و ویلا 5500 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 5 سال ساخت
کل: 6 میلیارد تومان |متری: 1 میلیون تومان