رهن و اجاره، هتل و هتل آپارتمان، مشهد
ذخیره جستجو

9 مورد یافت شد.

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1200 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 32
#216220

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1200 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 32

1 سال پیش
19 واحدی، زمین 250 متری
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 180 میلیون تومان
رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1300 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 11
#196504

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1300 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 11

1 سال پیش
29 واحدی، زمین 400 متری
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 370 میلیون تومان
رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 500 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 36
#179567

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 500 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 36

1 سال پیش
9 واحدی، زمین 250 متری
رهن: 25 میلیون تومان |اجاره: 145 میلیون تومان
رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 3000 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا
#146987

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 3000 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

2 سال پیش
36 واحدی، زمین 400 متری
رهن: 100 میلیون تومان |اجاره: 500 میلیون تومان
رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1300 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 38
#124079

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1300 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 38

2 سال پیش
36 واحدی، زمین 260 متری
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 420 میلیون تومان
رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 3000 متری, مشهد، چهارراه خسروی، اندرز گو
#122486

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 3000 متری مشهد، چهارراه خسروی، اندرز گو

2 سال پیش
25 واحدی، زمین 1000 متری
رهن: 200 هزار تومان |اجاره: 1 میلیارد تومان
رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1000 متری, مشهد، دانش غربی، دانش غربی 1
#115675

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1000 متری مشهد، دانش غربی، دانش غربی 1

2 سال پیش
16 واحدی، زمین 320 متری
رهن: 1 میلیون تومان |اجاره: 280 میلیون تومان
رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1000 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 44
#97237

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1000 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 44

3 سال پیش
16 واحدی، زمین 350 متری
رهن: 2 میلیون تومان |اجاره: 270 میلیون تومان
رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 400 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا
#97234

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 400 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

3 سال پیش
13 واحدی
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 180 میلیون تومان