رهن و اجاره، دفتر کار، مشهد
ذخیره جستجو

4 مورد یافت شد.

رهن و اجاره دفتر کار 70 متری, مشهد، خرمشهر، خرمشهر 14
#230540

رهن و اجاره دفتر کار 70 متری مشهد، خرمشهر، خرمشهر 14

1 سال پیش
طبقه 1، 2 اتاقه، 10 سال ساخت
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 1.200 میلیون تومان
رهن و اجاره دفتر کار 150 متری, مشهد، خرمشهر، خرمشهر
#230539

رهن و اجاره دفتر کار 150 متری مشهد، خرمشهر، خرمشهر

1 سال پیش
طبقه 1، 2 اتاقه، 11 سال ساخت
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 2 میلیون تومان
رهن و اجاره دفتر کار 110 متری, مشهد، ملک الشعرا بهار، چهاراه بی سیم
#200517

رهن و اجاره دفتر کار 110 متری مشهد، ملک الشعرا بهار، چهاراه بی سیم

1 سال پیش
طبقه 1، 1 اتاقه، 14 سال ساخت
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 1.500 میلیون تومان
رهن و اجاره دفتر کار 37 متری, مشهد، امام خمینی، برج مرمر طبقه 8 واحد 9
#135719

رهن و اجاره دفتر کار 37 متری مشهد، امام خمینی، برج مرمر طبقه 8 واحد 9

2 سال پیش
طبقه 8، 1 اتاقه، نوساز
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 1.300 میلیون تومان