رهن و اجاره، خانه ویلایی، مشهد
ذخیره جستجو

18 مورد یافت شد.

رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 59
#255664

رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 59

1 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 8 سال ساخت
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 1.500 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا59
#243960

رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا59

1 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 7 سال ساخت
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 2 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 400 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، دانش شرقی
#170181

رهن و اجاره خانه ویلایی 400 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، دانش شرقی

1 سال پیش
2 طبقه، 7 خوابه
رهن: 300 میلیون تومان |اجاره: 10 هزار تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 600 متری, مشهد، کوهسنگی، حکیم نظامی
#145898

رهن و اجاره خانه ویلایی 600 متری مشهد، کوهسنگی، حکیم نظامی

2 سال پیش
4 طبقه، 10 خوابه، 17 سال ساخت
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 15 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 28
#145804

رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 28

2 سال پیش
3 طبقه، 10 خوابه، 15 سال ساخت
رهن: 30 میلیون تومان |اجاره: 7.500 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 163 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، عنصری
#144377

رهن و اجاره خانه ویلایی 163 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، عنصری

2 سال پیش
3 طبقه، 6 خوابه، 16 سال ساخت
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 4 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، فارابی 16
#142381

رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، فارابی 16

2 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 15 سال ساخت
رهن: 12 میلیون تومان |اجاره: 1.300 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 240 متری, مشهد، رضا ( احمدآباد )، رضا8 پلاک75
#131808

رهن و اجاره خانه ویلایی 240 متری مشهد، رضا ( احمدآباد )، رضا8 پلاک75

2 سال پیش
3 طبقه، 7 خوابه، 27 سال ساخت
رهن: 14 میلیون تومان |اجاره: 7 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 31
#103734

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 31

3 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه، 17 سال ساخت
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 1.300 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 130 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 44
#86671

رهن و اجاره خانه ویلایی 130 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 44

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، نوساز
رهن: 8 میلیون تومان |اجاره: 1.300 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 240 متری, مشهد، احمدآباد، ملاصدرا
#75750

رهن و اجاره خانه ویلایی 240 متری مشهد، احمدآباد، ملاصدرا

3 سال پیش
3 طبقه، 6 خوابه، 10 سال ساخت
رهن: 100 میلیون تومان |اجاره: 7 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 29
#63294

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 29

3 سال پیش
2 طبقه، 7 خوابه، 17 سال ساخت
رهن: 100 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35
#75555

رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 15 سال ساخت
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 1.500 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35
#75558

رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 15 سال ساخت
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 1.500 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35
#75559

رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 15 سال ساخت
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 1.500 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35
#75557

رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 15 سال ساخت
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 1.500 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35
#75556

رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 15 سال ساخت
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 1.500 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35
#75554

رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 15 سال ساخت
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 1.500 میلیون تومان