خرید فروش، دفتر کار، مشهد
ذخیره جستجو

6 مورد یافت شد.

خرید دفتر کار 108 متری, مشهد، بلوار جانباز، کیان سنتر 2
#261832

فروش دفتر کار 108 متری مشهد، بلوار جانباز، کیان سنتر 2

1 سال پیش
طبقه 9، 2 اتاقه، نوساز
کل: 1.300 میلیارد تومان |متری: 12 میلیون تومان
خرید دفتر کار 120 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، حاشیه خیابان تهران
#241853

فروش دفتر کار 120 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، حاشیه خیابان تهران

1 سال پیش
طبقه 1، 1 اتاقه، 14 سال ساخت
کل: 900 میلیون تومان |متری: 7.500 میلیون تومان
خرید دفتر کار 15 متری, مشهد، میدان عدالت ( پنج راه )، سرای مرتضوی
#190041

فروش دفتر کار 15 متری مشهد، میدان عدالت ( پنج راه )، سرای مرتضوی

1 سال پیش
طبقه 1، 1 اتاقه، 12 سال ساخت
کل: 250 میلیون تومان |متری: 16.500 میلیون تومان
خرید دفتر کار 70 متری, مشهد، جاده سنتو، برج سامان
#120182

فروش دفتر کار 70 متری مشهد، جاده سنتو، برج سامان

2 سال پیش
طبقه 8، 2 اتاقه، نوساز
کل: 420 میلیون تومان |متری: 6 میلیون تومان
خرید دفتر کار 1220 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا
#108776

فروش دفتر کار 1220 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

2 سال پیش
طبقه همکف و 1 و 2 و 3 و 4 و 5، 10 اتاقه، نوساز
کل: 7 میلیارد تومان |متری: 6 میلیون تومان
خرید دفتر کار 60 متری, مشهد، امام خمینی، برج اداری و تجاری مرمر
#50239

فروش دفتر کار 60 متری مشهد، امام خمینی، برج اداری و تجاری مرمر

3 سال پیش
طبقه 7، 1 اتاقه
کل: 450 میلیون تومان |متری: 7.500 میلیون تومان