خرید فروش، باغ و ویلا، مشهد
ذخیره جستجو

26 مورد یافت شد.

خرید باغ و ویلا 806 متری, مشهد، جاده قوچان، شیر حصار
#266300

فروش باغ و ویلا 806 متری مشهد، جاده قوچان، شیر حصار

1 سال پیش
1 خوابه، نوساز
کل: 170 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 3000 متری, مشهد، جاده قوچان، رضویه  جاده گاز
#208129

فروش باغ و ویلا 3000 متری مشهد، جاده قوچان، رضویه جاده گاز

1 سال پیش
2 طبقه، 4 خوابه، نوساز
کل: 1.200 میلیارد تومان |متری: 400 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 500 متری, مشهد، شاندیز، میدان سوم شاندیز
#34458

فروش باغ و ویلا 500 متری مشهد، شاندیز، میدان سوم شاندیز

1 سال پیش
4 طبقه، 4 خوابه
کل: 1.450 میلیارد تومان |متری: 1.400 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 3000 متری, مشهد، جاده شاندیز، روبه روی خروشان
#73513

فروش باغ و ویلا 3000 متری مشهد، جاده شاندیز، روبه روی خروشان

1 سال پیش
3 طبقه، 3 سال ساخت
کل: 20 میلیارد تومان |متری: 7 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 3000 متری, مشهد، جاده قوچان، روبروی گلمکان
#208119

فروش باغ و ویلا 3000 متری مشهد، جاده قوچان، روبروی گلمکان

1 سال پیش
2 طبقه، 4 خوابه، نوساز
کل: 1 میلیارد تومان |متری: 350 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 1500 متری, مشهد، آرامگاه فردوسی، پشت ارامگاه فردوسی جاده رضوان
#261074

فروش باغ و ویلا 1500 متری مشهد، آرامگاه فردوسی، پشت ارامگاه فردوسی جاده رضوان

1 سال پیش
4 طبقه، 3 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 550 میلیون تومان |متری: 400 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 130 متری, مشهد، جاده قوچان، چشمه گیلاس
#233924

فروش باغ و ویلا 130 متری مشهد، جاده قوچان، چشمه گیلاس

1 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 350 میلیون تومان |متری: 270 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 1000 متری, مشهد، طرقبه، نغندر
#214136

فروش باغ و ویلا 1000 متری مشهد، طرقبه، نغندر

1 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 300 میلیون تومان |متری: 300 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 1500 متری, مشهد، آرامگاه فردوسی، پشت ارامگاه حکیم بزرگ{ فردوسی}
#134794

فروش باغ و ویلا 1500 متری مشهد، آرامگاه فردوسی، پشت ارامگاه حکیم بزرگ{ فردوسی}

1 سال پیش
3 طبقه، 3 خوابه، نوساز
کل: 530 میلیون تومان |متری: 350 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 1000 متری, مشهد، جاده کاهو، نرسیده به شرکت برق
#158267

فروش باغ و ویلا 1000 متری مشهد، جاده کاهو، نرسیده به شرکت برق

2 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، نوساز
کل: 150 میلیون تومان |متری: 150 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 4000 متری, مشهد، جاده قوچان، کاشی فیروزه
#93450

فروش باغ و ویلا 4000 متری مشهد، جاده قوچان، کاشی فیروزه

2 سال پیش
3 طبقه، 6 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 3.500 میلیارد تومان |متری: 1 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 750 متری, مشهد، کاهو، اراضی وزارت دفاع حاشیه جاده کاهو
#148408

فروش باغ و ویلا 750 متری مشهد، کاهو، اراضی وزارت دفاع حاشیه جاده کاهو

2 سال پیش
کل: 22.500 میلیون تومان |متری: 30 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 1250 متری, مشهد، جاده قوچان، چهار فصل
#116865

فروش باغ و ویلا 1250 متری مشهد، جاده قوچان، چهار فصل

2 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 270 میلیون تومان |متری: 216 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 1150 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، مقابل ویلاهای سازمان اب
#140459

فروش باغ و ویلا 1150 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، مقابل ویلاهای سازمان اب

2 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه
کل: 450 میلیون تومان |متری: 400 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 1000 متری, مشهد، آرامگاه فردوسی، پشت ارامگاه فردوسی
#140453

فروش باغ و ویلا 1000 متری مشهد، آرامگاه فردوسی، پشت ارامگاه فردوسی

2 سال پیش
1 خوابه
کل: 35 میلیون تومان |متری: 35 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 1000 متری, مشهد، جاده کاهو، دوازده متری
#120288

فروش باغ و ویلا 1000 متری مشهد، جاده کاهو، دوازده متری

2 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، نوساز
کل: 60 میلیون تومان |متری: 60 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 2250 متری, مشهد، آرامگاه فردوسی، شاهنامه 36
#126869

فروش باغ و ویلا 2250 متری مشهد، آرامگاه فردوسی، شاهنامه 36

2 سال پیش
3 طبقه، 4 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 1.800 میلیارد تومان |متری: 800 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 2000 متری, مشهد، جاده شاندیز، شاندیز
#117549

فروش باغ و ویلا 2000 متری مشهد، جاده شاندیز، شاندیز

2 سال پیش
1 خوابه، نوساز
کل: 3 میلیارد تومان |متری: 1.500 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 1100 متری, مشهد، جاده قوچان، چهار فصل
#117023

فروش باغ و ویلا 1100 متری مشهد، جاده قوچان، چهار فصل

2 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 250 میلیون تومان |متری: 227 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 2250 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه
#114213

فروش باغ و ویلا 2250 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه

2 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه، 5 سال ساخت
کل: 1.800 میلیارد تومان |متری: 800 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 2250 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه 36
#112568

فروش باغ و ویلا 2250 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه 36

2 سال پیش
2 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 450 میلیون تومان |متری: 200 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 500 متری, مشهد، جاده طرقبه، امام رضا 17
#111777

فروش باغ و ویلا 500 متری مشهد، جاده طرقبه، امام رضا 17

2 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 800 میلیون تومان |متری: 1.600 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 2000 متری, مشهد، آرامگاه فردوسی، بلوار شاهنامه 76
#110304

فروش باغ و ویلا 2000 متری مشهد، آرامگاه فردوسی، بلوار شاهنامه 76

2 سال پیش
1 خوابه، نوساز
کل: 200 میلیون تومان |متری: 100 هزار تومان
خرید باغ و ویلا 5500 متری, مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه
#97883

فروش باغ و ویلا 5500 متری مشهد، جاده آرامگاه فردوسی، شاهنامه

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 5 سال ساخت
کل: 6 میلیارد تومان |متری: 1 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 700 متری, مشهد، طرقبه، امام رضا
#36207

فروش باغ و ویلا 700 متری مشهد، طرقبه، امام رضا

3 سال پیش
2 خوابه
کل: 750 میلیون تومان
خرید باغ و ویلا 2700 متری, مشهد، جاده قوچان، فیروزه
#93452

فروش باغ و ویلا 2700 متری مشهد، جاده قوچان، فیروزه

3 سال پیش
1 خوابه
کل: 600 میلیون تومان |متری: 225 هزار تومان