جدیدترین ملک های ثبت شده

آپارتمان 60 متری 235 میلیون تومان

باغ و ویلا 806 متری 170 میلیون تومان

مغازه و تجاری 25 متری 2 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 1984 متری 20 میلیارد تومان

آپارتمان 118 متری 370 میلیون تومان

آپارتمان 300 متری 2.400 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 4500 متری 35 میلیارد تومان

آپارتمان 5000 متری 26 میلیارد تومان

آپارتمان 2100 متری 31.500 میلیارد تومان

آخرین موارد به تفکیک